INTRODUCTIE | OMES Monitoring

INTRODUCTIE

Het Sigmaplan werd opgezet om Vlaanderen tegen overstromingen te beschermen en de Scheldenatuur te doen herademen. Maar welk effect hebben het Sigmaplan, andere ingrepen en evoluties precies op het ecosysteem? Hoe is het met de waterkwaliteit van de Schelde gesteld? Hoe evolueren de troebelheid en de morfologie? Met uitgebreide onderzoeks- en monitoringsprogramma’s zoals OMES (Onderzoeksprogramma Milieu-Effecten Sigmaplan) volgen de Vlaamse waterbeheerders en wetenschappers de waterkwaliteit, de waterkwantiteit en de flora en fauna in het Schelde-estuarium van dichtbij op. Deze website stelt u de resultaten voor van deze monitoringprogramma’s en van de evolutie die de rivier doormaakt.

OMES maakt ook deel uit van het grensoverschrijdende monitoringsprogramma MONEOS, een geïntegreerde monitoring van het Schelde-Estuarium. Het monitoringprogramma bouwt verder op bestaande monitoringsactiviteiten en streeft naar integratie en afstemming over de grenzen heen.